WWW.JURISTERNA.DK

 

Product Categories:

 JURIDK

 EKONOMI

 FASTIGHETER AUKTIONER

 VÄRDERINGAR

 KONTAKT

 

 

 

 

 

Choose Country:SWEDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Telefon Sweden
0722-241500
internationellt
             +46(0)722-241500
Postadress
N.Vallåkravägen 375, 25342 Vallåkra Sweden
E-post
Allmän information: info@juristerna.dk

 

DIN SAMARBETSPARTNER I ÖRESUNDSREGIONEN  

VÄLKOMMEN TILL VÅR  PLATTFORM I CYBERSPACE,

 NATURLIGTVIS KAN NI ÄVEN NÅ OSS PÅ KONVENTIONELLT VIS.

ETT AXPLOCK AV VÅRT TJÄNSTEUTBUD

FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH INSOLVENS.

Vi erbjuder två huvudkocept när det gäller företag och organisationer på obestånd.

KANYLEN: SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS FORTLEVNAD

REKYLEN: EN SAMLAD AVVECKLING AV VERKSAMHETEN

BOLAGS OCH FÖRENINGSBILDNINGAR.

VI BILDAR ,OMBILDAR, STIFTAR, AVVECKLAR OCH ÖVERLÅTER FÖRETAG OCH ORGANISATIONER.

HANDELSBOLAG, HB

KOMMANDITBOLAG, KB

AKTIEBOLAG, AB

IDEELLA FÖRENINGAR

EKONOMISKA FÖRENINGAR

STIFTELSER

UTLÄNDSKA BOLAG OCH ANDRA RÄTTSSUBJEKT

AVTALSJURIDIK.

UPPRÄTTAR OCH ANALYSERAR AVTAL OCH TESTAMENTEN.

GENERATIONSSKIFTEN.

SÅVÄL FASTIGHETER SOM RÖRELSER,

 NATURLIGTVIS MED HÄNBLICK PÅ SÅ FÖRMÅNLIG BESKATTNIG SOM MÖJLIGT

AUKTIONER OCH VÄRDERINGAR.

VI AUKTIONERAR OCH VÄRDERAR FASTIGHETER, FÖRETAG, INRE OCH YTTRE LÖSÖREN SAMT FORDON OCH MASKINER.

 

WWW.JURISTERNA.DK © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use